Executive Committee 2014/15

 

Commitee

 

 

 

 

 

 

 

 

Back row

 • Andrew Parliaros
 • Paul Lazos
 • Kosta Grafanakis
 • Angelo Goutzios
 • Nick Janes

Front Row

 • Eleni Tzagaraki
 • Nella Saviolakis
 • Maria Lagoudakis (president)
 • Maria Vardakis
 • Sophie Saviolakis
 • Joanna Spanoudakis