Executive Committee 2013/14

 

senior

 

 

 

 

 

 

 

Back row

  • Andrew Parliaros
  • Angelo Goutzios
  • Kosta Grafanakis
  • Tina Parliaros
  • Makrina Parasiris

Front Row

  • Nella Saviolakis
  • Eleni Tzagaraki
  • Maria Lagoudakis
  • Sophie Saviolakis
  • Nick Janes (president)